ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน มิถุนายน 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด […]

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน 2 รายการ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือนเมษายน2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2564