ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา พัฒนาสวนสาธารณะหนองกระทิง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ครั้งที่2/2564 เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล การคมนาคมลำบากและด้อยโอกาส ณ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ่าง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห่วงคุณ ห่วงใคร ห่วงใย ให้ใส่หน้ากาก ด้วยความปรารถนาดีจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ห่วงคุณ ห่วงใคร ห่วงใย ให้ใส่ห […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการใช้เกณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการ“ทางเลือกสุขภาพ”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 จังหว […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เข้าร่วมแถลงข่าวจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ในประเด็น สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะตัวแทนเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 คณะตั […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเพื่อเป็นทางเลือกในการลด หวาน มัน เค็ม ณ ถนนสายวัฒนธรรม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายแพ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ ในพื้นที่อำเภอเถิน วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ ในพื้นที่อำเภอเกาะคา วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนัก […]