ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการใช้เกณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการ“ทางเลือกสุขภาพ”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 จังหว […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เข้าร่วมแถลงข่าวจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ในประเด็น สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะตัวแทนเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 คณะตั […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การครอบครองสมุนไพรควบคุมกวาวเครือ

ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 256 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเพื่อเป็นทางเลือกในการลด หวาน มัน เค็ม ณ ถนนสายวัฒนธรรม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายแพ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ ในพื้นที่อำเภอเถิน วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ ในพื้นที่อำเภอเกาะคา วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนัก […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และทีม Operation และ Liaison ออกติดตามและร่วมสังเกตการณ์ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นพ.ปร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนัก […]