ข่าวประกาศ

EB2.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนที่ 1 ข้อ1. เรื่อง การกำหน […]

ข่าวประกาศ

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และทีมงาน ออกเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการแผนงบบริการทางการแพทย์

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน […]

ข่าวประกาศ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดลำปาง 26 สิงหาคม 2563

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัด […]

ข่าวประกาศ

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

ข้อ1. บันทึกข้อความรายงานผู้บร […]