สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง …

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวอวยพรและให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการค้นหาผู้ป่วยในชุมชน และสถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร