ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลดประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ

1) กล้องส่องตรวจลําไส้ใหญ่ชนิด […]

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ […]