ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
August, 2019
S M T W T F S  
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

เหตุการณ์ รายวัน, May 28, 2019, Tuesday
9:00 AM - 9:30 AM เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ จ.ลำปา
9:00 AM - 9:30 AM ตัวแทนบริษัทยา ขอเข้าพบ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องสสจ.
9:30 AM - 12:00 PM ประชุมจัดทำแผนแม่บทและกรอบแผนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ.ลำปาง ปี ๒๕๖๓
1:00 PM - 1:30 PM ประชุมพิจารณาโยกย้าย
1:30 PM - 4:30 PM ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
3:00 PM - 4:00 PM ประชุมเพื่อคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น บุคคลดีเด่น และเรื่องเล่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด
  

Powered by VCalendar.