ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

เหตุการณ์ รายวัน, August 26, 2019, Monday
8:30 AM - 4:30 PM พบปะหัวหน้าพยาบาลกลุ่มการพยาบาล รพศ./รพช.ครั้ งที่ ๓ /๒๕๖๒ ณห้องประชุมชี้น ๓ สสจ.ลำปาง
9:00 AM - 9:30 AM ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ ๓ ปี งบประ
  

Powered by VCalendar.