ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

เหตุการณ์ รายวัน, November 7, 2019, Thursday
8:30 AM - 4:30 PM เป็นประธานเปิดการประชุมกระบวนการวิเคราะห์งานเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE จัง
1:00 PM - 3:00 PM ประชุมโครงการ" สุขภาพดีใต้ร่มรพะบารมี" ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
1:30 PM - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง
  

Powered by VCalendar.