ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
December, 2019
S M T W T F S  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

เหตุการณ์ รายวัน, November 7, 2019, Thursday
8:30 AM - 4:30 PM เป็นประธานเปิดการประชุมกระบวนการวิเคราะห์งานเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE จัง
1:00 PM - 3:00 PM ประชุมโครงการ" สุขภาพดีใต้ร่มรพะบารมี" ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
1:30 PM - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง
  

Powered by VCalendar.