ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

เหตุการณ์ รายวัน, December 25, 2019, Wednesday
9:30 AM - 12:00 PM ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
1:00 PM - 2:00 PM คัดเลือกนายแพทย์เชี่ยวชาญ
1:00 PM - 1:30 PM บีบกับรองผู้ว่า เรื่อง TO BE NUMBER ONE ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
2:00 PM - 3:00 PM ประชุมกรรมการสื่อสาร ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สสจ.
  

Powered by VCalendar.