ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
March, 2020
S M T W T F S  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

เหตุการณ์ รายวัน, January 28, 2020, Tuesday
9:00 AM - 4:00 PM ประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ ๑ จ.เชียงใหม่
1:00 PM - 3:00 PM ประชุมคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ มค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องสสจ.ลำปาง
  

Powered by VCalendar.