ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
July, 2020
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

เหตุการณ์ รายวัน, May 5, 2020, Tuesday
1:00 PM - 4:00 PM ประชุมคณะกรรมการ โรคไวรัสโควิด ๑๙ ณ ศาลากลางกลางจังหวัดลำปาง
1:30 PM - 4:30 PM ประชุมวิชาการคณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารรสุขระดับจังหวัด
1:30 PM - 4:30 PM ประชุม VDO conferenceเพื่อหารือเพื่อเตรียมการจัดสรรเงิน UC ตัวแทนกลุ่มงานประกัน
  

Powered by VCalendar.