ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
July, 2020
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

เหตุการณ์ รายวัน, May 18, 2020, Monday
11:00 AM - 12:00 PM เชิญแพทย์ 5 ท่านคุยปรึกษางาน
1:30 PM - 4:30 PM ประชุมคัดเลือก ผอ.รพ.สต. วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ สสจ.ลำปาง
2:00 PM - 4:30 PM ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุข/ผอ.รพศ ในเขตสุขภาพที่ ๑
  

Powered by VCalendar.