ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
July, 2020
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

เหตุการณ์ รายวัน, May 21, 2020, Thursday
9:00 AM - 12:00 PM ประชุมระบบทางไกล EOC เขตสุขภาพที่ ๑ ณ ชั้น ๓ สสจ.ลำปาง เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
9:30 AM - 10:30 AM เป็นประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยง อสม.๔.๐ การใช้แอพพิเคชั่น "อสม.ออนไลน์"
1:30 PM - 1:50 PM คัวแทนบริษัทยูนิเวอล์แชล จำกัด ขอเข้าพบ (คุณแนน)
4:00 PM - 6:00 PM ประชุมคณะกรรมการโรคไวรัสโควิด 19 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
  

Powered by VCalendar.