เชิญเป็นประธานในพิธีมอบในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 ตึกอำนวยการ
Saturday, July 23, 2011 , 9:00 AM - 12:00 PM
Added by: boss


Close Window      Print