ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, January 13, 2019 - January 19, 2019
1/13/2019
  
1/14/2019
12:00 AM  - 5:00 AM ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
9:00 AM  - 4:00 PM รับคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บ้านหลุก อำเภอแม่ทะ  
1/15/2019
9:00 AM  - 1:00 PM ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
1/16/2019
  
1/17/2019
  
1/18/2019
8:00 AM  - 9:00 PM รับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
10:30 AM  - 12:00 PM เชิญถ่ายรูปร่วมกับบัณฑิตอพทย์รุ่นที่ ๑๖ ณ โรงพยาบาลลำปาง 
1/19/2019
10:00 AM  - 6:00 PM ร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ ๙ 
  

Powered by VCalendar.