ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, February 3, 2019 - February 9, 2019
2/3/2019
5:30 AM  - 9:00 AM เป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม "วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง" ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 
2/4/2019
1:00 PM  - 2:00 PM เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม หัวข้อ ระบบสุขภาพและสมรรถนะหลักของผู้ประกอบวิชาชีพฯลฯ 
2/5/2019
9:00 AM  - 10:00 PM ตัวแทนบริษัทไบโอเมดิซายด์ เครื่องมือแพทย์ ขอเข้าพบ  
2/6/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
1:30 PM  - 2:30 PM ให้สัมภาษณ์เก็บข้อมูลการวิจัยการส่งเสริมการขายยาในรพ.ของรัฐ ณ ห้องสสจ. 
2/7/2019
8:30 AM  - 2:30 PM ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน 
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุมคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ณ ห้องท่าน สสจ. 
2/8/2019
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่(เชียงใหม่) 
2/9/2019
  
  

Powered by VCalendar.