ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, February 17, 2019 - February 23, 2019
2/17/2019
8:00 AM  - 4:00 PM อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดในวันหยุดราชการ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒ 
2/18/2019
9:30 AM  - 10:00 AM เป็นประธานประชุมเพื่อบูรณาการแผนงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ 
9:30 AM  - 10:30 AM นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ผอ.ธัญญารักษ์ ชม.และผอ.รพ.ลำปางเข้าพบเรื่องการจัดตั้งสถา 
1:00 PM  - 1:20 PM ตัวแทนบริษัทเมดิคอลซับฟอด(คุณอาต) ขอเข้าพบ สสจ.เวลา ๑๓.๐๐ น. 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ (VDO Conference) เพื่อจัดสรรโควต้าแพทย์เข้าศึกษาแพทย์ประจำบ้านฯ 
2/19/2019
  
2/20/2019
2:00 PM  - 4:00 PM ร่วมเปิดอาคารผู้ป่วย รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
2/21/2019
9:00 AM  - 12:00 PM ร่วมเปิดอาคารผู้ป่วย รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
2/22/2019
9:30 AM  - 10:30 AM เป็นประธานประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี๒๕๖๒  
1:00 PM  - 4:30 PM ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ ๑ ณ รพ.ลำพูน  
2/23/2019
  
  

Powered by VCalendar.