ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, March 3, 2019 - March 9, 2019
3/3/2019
  
3/4/2019
10:30 AM  - 3:30 PM ประชุมเครือข่ายการวินิจฉัย และดูแลรักษาโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกฯลฯ เขตสุขภาพที่ ๑ 
3/5/2019
9:00 AM  - 9:30 AM เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดฯลฯ 
10:00 AM  - 11:00 AM ทีมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง ขอเข้าพบ  
3/6/2019
8:00 AM  - 9:00 AM ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และขอติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคโลหิต 
10:00 AM  - 12:00 PM นัดดูพื้นที่ เรื่องงบค่าเสื่อม อำเภอแจ้ห่ม 
3/7/2019
9:00 AM  - 9:30 AM เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ๒๕๖๒ 
9:30 AM  - 10:30 AM ร่วมพิธีเปิด ปิด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดลำปาง 
10:00 AM  - 12:00 PM นัดดูพื้นที่ เรื่องงบค่าเสื่อม อำเภอห้างฉัตร 
2:00 PM  - 2:30 PM เป็นประธานเปิดการอบรมสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านเสริมความงาม 
3/8/2019
9:00 AM  - 9:30 AM ตัวแทนบริษัทเทคเอดขอเข้าพบ 
9:30 AM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่1 
3/9/2019
8:30 AM  - 9:30 AM พบหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลในการประชุมเชิงปฏิบัติการ"งานคุณภาพการพยาบาลจ.ลำปาง 
9:00 AM  - 9:30 AM เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
  

Powered by VCalendar.