ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, March 31, 2019 - April 6, 2019
3/31/2019
  
4/1/2019
9:00 AM  - 12:00 PM ซักซ้อมพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดลำปาง  
4/2/2019
7:45 AM  - 8:30 PM ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน  
9:45 AM  - 10:00 AM หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ขอเข้าพบ 
10:00 AM  - 10:30 AM ตัวแทนบริษัทเซนต์เมด ขอเข้าพบ 
4/3/2019
8:45 AM  - 9:45 AM เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสุขภาพจ.ลำปาง 
9:30 AM  - 10:30 AM เป็นประธานเปิดการอบรมระบาดวิทยาสำหรับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 
4/4/2019
8:45 AM  - 8:45 AM iร่วมเป็นเกียรติเปิดอบรมให้ความในการดำเนินงาน ลด ละ เลก ใช้ภาชนะโฟม ณ อาคารบุญชูตรีทอง รร บุญวาทย์ 
9:00 AM  - 2:00 PM ร่วมเสวนาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน ๙ จังหวัดภาคเหนือ 
4/5/2019
8:30 AM  - 9:00 AM เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง 
9:00 AM  - 10:00 AM เป็นประธานเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเกาะคา 
9:00 AM  - 4:00 PM ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
4/6/2019
6:45 AM  - 9:00 AM ร่วมงานวันจักรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง 
10:00 AM  - 12:35 PM ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ บ่อน้ำพระนางจามเทวี อำเภอเกาะคา 
  

Powered by VCalendar.