ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
August, 2020
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

รายสัปดาห์, April 21, 2019 - April 27, 2019
4/21/2019
  
4/22/2019
8:00 AM  - 4:00 PM ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนและแนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพและกำลังคนด้านสุขภาพโดยเขตสุขภาพ กระ 
9:45 AM  - 10:45 AM เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ"สถานการณ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง และแนวโน้มในอนาคต 
4/23/2019
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนและแนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพและกำลังคนด้านสุขภาพโดยเขตสุขภาพ  
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง 
4/24/2019
9:00 AM  - 9:30 AM เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต เขตสุขภาพที่ ๑ 
4/25/2019
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุม ม.๔๑  
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง 
4/26/2019
9:00 AM  - 3:30 PM ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักประกันสุขภาพอปสข. กับ อคม. เขตสุขภาพที่ ๑เชียงใหม่ 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง 
4/27/2019
  
  

Powered by VCalendar.