ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
August, 2020
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

รายสัปดาห์, May 12, 2019 - May 18, 2019
5/12/2019
6:00 PM  - 8:00 PM ร่วมแสดงความยินดีกับนศ.แพทย์ปีที่ ๖ และต้อนรับนศ.ชั้นปีที่๔ ณ รพ.ลำปาง 
5/13/2019
9:00 AM  - 9:15 AM ตัวแทนบริษัทเทคเอดขอเข้าพบ คุณติ๊ก ขอเข้าพบ  
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมคณะกรรมการด้านการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
7:00 PM  - 10:00 PM เป็นประธานเปิดงานขันโตก ณ ห้องฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 
5/14/2019
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรป้องกันควบคุมโรคคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๑ ปี 
5/15/2019
8:00 AM  - 10:00 AM เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง  
5/16/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมประเมินผลยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมือง จังหวัดลำปาง 
5/17/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมประเมินผลยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี ๒๕๖๒ 
6:30 PM  - 8:30 PM ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและคณะประชุมคณะกรรมการประสานยุทธศาสตร์ 
5/18/2019
8:15 AM  - 8:30 AM ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและคณะประชุมคณะกรรมการประสานยุทธศาสตร์ 
  

Powered by VCalendar.