ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
August, 2020
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

รายสัปดาห์, May 26, 2019 - June 1, 2019
5/26/2019
  
5/27/2019
8:30 AM  - 9:00 AM เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการใช้ยาตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสมอยู่ 
9:00 AM  - 3:30 PM ร่วมเวทีขับเคลื่อน "สังคมสุขภาวะล้านนา" ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
5/28/2019
9:00 AM  - 9:30 AM เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ จ.ลำปา 
9:00 AM  - 9:30 AM ตัวแทนบริษัทยา ขอเข้าพบ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องสสจ. 
9:30 AM  - 12:00 PM ประชุมจัดทำแผนแม่บทและกรอบแผนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ.ลำปาง ปี ๒๕๖๓ 
1:00 PM  - 1:30 PM ประชุมพิจารณาโยกย้าย  
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
3:00 PM  - 4:00 PM ประชุมเพื่อคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น บุคคลดีเด่น และเรื่องเล่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด 
5/29/2019
10:00 AM  - 10:30 AM คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย รพ.ลำปาง ขอเข้าพบ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณห้องสสจ.ลำปาง 
1:30 PM  - 4:30 PM เป็นผู้บรรยายการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง เรื่่อง การบริหารด้านการเงิน 
5/30/2019
9:00 AM  - 11:30 AM เป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ 
1:00 PM  - 4:30 PM ประชุมคณะกรรมการ TO BE ณ ศาลากลาง  
5/31/2019
1:00 PM  - 1:30 PM ตัวแทนบริษัทแฮ้วแคร์ (คุณปุ้น) ขอเข้พบ สสจ. เวลา ๑๓.๐๐ น. 
6/1/2019
  
  

Powered by VCalendar.