ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, June 9, 2019 - June 15, 2019
6/9/2019
  
6/10/2019
9:00 AM  - 9:30 AM เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์สถานการณ์และพัฒนาการให้บริการงานควบคุมป้องกันโร 
2:00 PM  - 2:30 PM สาธารณสุขอำเภอห้างฉัตรขอเข้าพบ ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องสสจ. 
6/11/2019
8:00 AM  - 4:30 PM ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมติดตามเครื่องมือทางการเงิน ณ โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน 
1:00 PM  - 4:00 PM ปรชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางกาใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5x5 
6/12/2019
11:00 AM  - 11:30 AM ดร.อุดม สุวรรณพิมพ์ จากสถาานบริบาลผู้สูงอายุ อำเภอเถิน ขอเข้าพบ  
1:30 PM  - 2:30 PM เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 
6/13/2019
  
6/14/2019
10:00 AM  - 10:30 AM ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดลำปาง 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ สนง.คุมประพฤติจังหวัดลำปาง 
6/15/2019
9:00 AM  - 4:00 PM เข้ารับการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ 
  

Powered by VCalendar.