ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, June 30, 2019 - July 6, 2019
6/30/2019
9:00 AM  - 4:00 PM เข้ารับการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ 
7/1/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อ.เมือง 
7/2/2019
9:00 AM  - 9:30 AM เป็นประธานการประชุมงานพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดลำปาง ปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเล็ก๑ ชั้น ๖ อาคารนวมินทรราชปร 
7/3/2019
9:00 AM  - 4:00 PM รับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ รอบที่ ๒/๒๕๖๒๑ 
9:30 AM  - 12:00 PM ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามกฎ ก.พ.ฯลฯ ณ สำนักงานจังหวัดลำปาง ชั้น ๔ ศาลากลางจัง 
7/4/2019
9:00 AM  - 3:00 PM รับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ รอบที่ ๒/๒๕๖๒ 
1:30 PM  - 3:30 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง 
7/5/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้บริหารฯลฯ 
9:00 AM  - 4:00 PM รับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ รอบที่ ๒/๒๕๖๒ 
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง 
7/6/2019
  
  

Powered by VCalendar.