ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
February, 2020
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

รายสัปดาห์, July 7, 2019 - July 13, 2019
7/7/2019
  
7/8/2019
8:30 AM  - 9:30 AM เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเพิ่มศุกยภาพด้านการพื้นฟูสภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ 
9:00 AM  - 9:30 AM เชิญเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
7/9/2019
10:00 AM  - 12:00 PM ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร  
1:30 PM  - 3:30 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง 
7/10/2019
8:30 AM  - 8:50 AM พญ.คนึงนิจ แพทย์โรงพยาบาลเถิน ขอเข้าพบ 086 919 5323 ณ สสจ.ลำปาง 
7/11/2019
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานLampang anti –drugs 2019 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากล 
10:30 AM  - 11:30 AM ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย(เรือนจำโครงสร้างเบา)รุ่นที่ ๒ประจำปี พ.ศ ๒๕ 
1:00 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง 
7/12/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ร่วมประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย รพ.ลำพูน 
1:00 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง 
7/13/2019
9:00 AM  - 4:00 PM ร่วมงานมหกรรมสมาชิก TO BE NUMBER ONE ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี 
  

Powered by VCalendar.