ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, August 4, 2019 - August 10, 2019
8/4/2019
  
8/5/2019
9:20 AM  - 9:45 AM ประชุม IMC เขต 1,2,3 ร่วมกับกรมการแพทย์ 
9:30 AM  - 10:30 AM เป็นประธานเปิดการประชุม EIA ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ ตึกนวมินทร์ รพ.ลำปาง  
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโฆษณา ณ ห้องสสจฬลำปาง 
8/6/2019
  ประชุม IMC เขต 1,2,3 ร่วมกับกรมการแพทย์ ณ รพศ 
8/7/2019
8:45 AM  - 9:00 AM ร่วมประพิธีเปิดประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 
8/8/2019
8:30 AM  - 8:50 AM ตัวแทนบริษัทเมดิคอลซับฟอด ขอเข้าพบ สสจ. เวลา ๐๘.๓๐ น. 
9:00 AM  - 9:30 AM เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดลำปาง ปี ๒๕๖๒ 
11:00 AM  - 4:30 PM คุณผ่องพรรณ อดีคหัวหน้าเภสัช มาขอพบท่าน สสจ. 
1:30 PM  - 2:00 PM เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ สนามบาสเกสบอล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง 
8/9/2019
  
8/10/2019
8:30 AM  - 9:30 AM ร่วมต้อนรับอธิบดี กรมอนามัย ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 
  

Powered by VCalendar.