ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, August 11, 2019 - August 17, 2019
8/11/2019
8:00 AM  - 4:00 PM ให้ข้าราชการอยู่ในพื้นที่เขตจังหวัดในวันหยุดราชการ เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒  
8/12/2019
6:30 AM  - 9:30 AM ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง 
8:00 AM  - 4:00 PM ให้ข้าราชการอยู่ในพื้นที่เขตจังหวัดในวันหยุดราชการ เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑-๑๒ สิงหาคม ๒๕ 
8/13/2019
4:30 AM  - 4:50 AM เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปถอดบทเรียนการแก้ปัญหาและลดผลกระต่อสุขภาพฯ 
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมเตรียมการและสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข รอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ 
8/14/2019
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมเตรียมการและสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข รอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เขตสุขภาพที่ ๑ 
8/15/2019
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนและแนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพและกำลังคนด้านสุขภาพโดยเขตสุขภาพ 
8/16/2019
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนและแนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพและกำลังคนด้านสุขภาพโดยเขตสุขภาพ กระท 
8/17/2019
  
  

Powered by VCalendar.