ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, August 18, 2019 - August 24, 2019
8/18/2019
8:30 AM  - 9:30 AM ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมเอเชีย ลำปาง 
8/19/2019
1:00 PM  - 4:30 PM ประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอ 
8/20/2019
9:00 AM  - 4:30 PM ประชุมประเมินผลงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 
8/21/2019
9:00 AM  - 4:00 PM ประเมินผลงานสาธารณสุขระดับจังหวัด วันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
8/22/2019
8:30 AM  - 8:45 AM รับฟัง VDO conference จาก รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เวลา ๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ น. 
9:00 AM  - 9:30 AM เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการกำจัดทำปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 
8/23/2019
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น จังหวัดลำปาง 
1:30 PM  - 2:30 PM ให้นโยบายเรื่องกัญชา ณ ห้องประชุมจตุพร รพ.มะเร็ง ลำปาง เวลา ๑๓.๓๐ น. 
8/24/2019
9:00 AM  - 9:30 AM เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ.ลำปาง ปี ๒๕๖๒ ณ ห้อ 
  

Powered by VCalendar.