ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
September, 2019
S M T W T F S  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

รายสัปดาห์, August 25, 2019 - August 31, 2019
8/25/2019
  
8/26/2019
8:30 AM  - 4:30 PM พบปะหัวหน้าพยาบาลกลุ่มการพยาบาล รพศ./รพช.ครั้ งที่ ๓ /๒๕๖๒ ณห้องประชุมชี้น ๓ สสจ.ลำปาง 
9:00 AM  - 9:30 AM ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ ๓ ปี งบประ 
8/27/2019
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุมคณะกรรมการเดินวิ่ง LAMPANG ANTI DRUGS 2019 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง  
8/28/2019
10:00 AM  - 11:00 AM พบ อสม.เรื่อง ไข้เลือดออก วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ สมาคม อสม.เกาะคา 
1:00 PM  - 4:00 PM เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง 
8/29/2019
8:30 AM  - 7:00 PM ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพจิต ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ 
9:30 AM  - 12:00 PM ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ (ประจำเดือนสิงหาคม ) 
8/30/2019
9:00 AM  - 2:30 PM ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพจิต 
8/31/2019
  
  

Powered by VCalendar.