ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, September 1, 2019 - September 7, 2019
9/1/2019
5:30 AM  - 10:30 PM ร่วมกิจกรรมวิ่ง TO BE NUMBER ONE วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๓๐ น. 
9/2/2019
9:00 AM  - 9:15 AM เจ้าหน้าที่รพ.แม่ทะ ขออนุญาตเข้าพบปรึกษา วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสสจ.ลำปาง 
1:00 PM  - 3:00 PM เป็นวิทยากร หัวข้อ"นโยบายกระทรวงสาธารณสุขและการเป็นข้าราชการที่ดี" ณ ห้องประชุมมณีเขลางค์ วพบ.ลำปาง 
9/3/2019
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุมเรื่องกัญชา ของกลุ่มงานเภสัช ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ สนง.คุมประพฤติจังหวัดลำปา 
9/4/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 
9:00 AM  - 9:20 AM ตัวแทนบริษัทเทคเอดขอเข้าพบ คุณพัส 0830819366  
10:30 AM  - 11:30 AM กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายในขอมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จำนวน ๗ คน  
9/5/2019
8:30 AM  - 5:30 PM ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ สนง.คุมประพฤติจังหวัดลำปาง 
9/6/2019
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ สนง.คุมประพฤติจังหวัดลำปาง 
9/7/2019
  
  

Powered by VCalendar.