ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, September 22, 2019 - September 28, 2019
9/22/2019
  
9/23/2019
  
9/24/2019
8:00 AM  - 9:00 AM ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันมหิดล วันที่ ๒๔ สค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลลำปาง 
8:30 AM  - 9:30 PM ประชุมนำเสนอกรอบแผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง  
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ สนง.คุมประพฤติจังหวัดลำปาง 
9/25/2019
9:00 AM  - 12:00 PM น้องที่เขตมาเสนอแฟ้มให้ท่านลงนาม  
10:30 AM  - 10:45 AM เป็นประธานเปิดการประชุมเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ (อสม.)ดีเด่น 11 สาขา ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์อะเมซอน  
1:30 PM  - 4:00 PM ประชุม ม๔๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สสจ.ลำปาง เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
9/26/2019
8:30 AM  - 9:00 PM ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ฯ เขตสุขภาพที่ ๑ รุ่นที่ ๓  
9:30 AM  - 12:00 PM ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง 
1:00 PM  - 9:00 PM ประชุมลดโรค ลดพุง ณ โรงแรมเวียงลคอน 
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ สนง.คุมประพฤติจังหวัดลำปาง 
9/27/2019
8:30 AM  - 12:00 PM ร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานและมอบนโยบาย แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี ๒๕๖๓ 
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ สนง.คุมประพฤติจังหวัดลำปาง  
9/28/2019
6:00 PM  - 9:00 PM ร่วมงานเกษียณ โรงพยาบาลลำปาง เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนารีอิททนนท์ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรฎ 
  

Powered by VCalendar.