ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
October, 2019
S M T W T F S  
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

รายสัปดาห์, September 29, 2019 - October 5, 2019
9/29/2019
  
9/30/2019
9:00 AM  - 4:30 PM ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สสจ.ลำปาง 
10/1/2019
10:30 AM  - 12:00 PM ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง 
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง 
10/2/2019
1:30 PM  - 4:00 PM ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒  
10/3/2019
8:00 AM  - 4:00 PM ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
1:30 PM  - 3:30 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง 
10/4/2019
8:00 AM  - 4:00 PM ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓และประชุมผู้บริหารเ 
9:00 AM  - 4:00 PM ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
1:30 PM  - 3:30 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สนง.คุมประพฤติจังหวั 
10/5/2019
  
  

Powered by VCalendar.