ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
October, 2019
S M T W T F S  
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

รายสัปดาห์, October 13, 2019 - October 19, 2019
10/13/2019
6:30 AM  - 8:30 AM ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙  
9:30 AM  - 10:30 AM ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมจ 
10/14/2019
  
10/15/2019
9:00 AM  - 12:00 PM ติดตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
1:00 PM  - 4:00 PM ประชุมชี่แจงแนวทางการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง 
10/16/2019
8:30 AM  - 12:30 PM ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและกำกับการพัฒนา ศักยภาพโรงพยาบาลระดับ M 2 
10:00 AM  - 12:00 PM ทีมงานประชาสัมพันธ์ AIS อสม. ออไลท์ ขอพบท่าน 
1:00 PM  - 4:30 PM พบหัวหน้าพยาาบาลโรงพยาาบาลชุมชน  
10/17/2019
9:00 AM  - 4:00 PM ติดตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง 
10/18/2019
9:00 AM  - 4:30 PM ประชุมหารือกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเขตสุขภาพที่ ๑ อาคารเทพรัตนราชฯ 
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง 
10/19/2019
  
  

Powered by VCalendar.