ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, October 20, 2019 - October 26, 2019
10/20/2019
  
10/21/2019
8:00 AM  - 11:00 AM เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลลำปาง 
10:00 AM  - 10:30 AM เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะที่มาส่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางจากจังหวัดสงขลา 
10/22/2019
8:30 AM  - 4:30 PM เป็นคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
1:00 PM  - 4:30 PM เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง 
10/23/2019
6:30 AM  - 8:30 PM ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง 
9:30 AM  - 10:30 AM ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ ถวายพระราชกุศ 
10/24/2019
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง 
1:30 PM  - 4:00 PM ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
10/25/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจังหวัดลำปาง 
9:00 AM  - 9:30 AM ตัวแทนเภสัชกร รพช.ทุกแห่งขอเข้าพบ 
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุม CFO เขตสุขภาพที่ ๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สสจ.ลำปาง 
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง 
10/26/2019
  
  

Powered by VCalendar.