ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, October 27, 2019 - November 2, 2019
10/27/2019
6:00 PM  - 8:00 PM ร่วมเดินวิ่งการกุศล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง  
10/28/2019
9:30 AM  - 12:00 PM ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง 
1:30 PM  - 1:50 PM ผอ.โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ขอเข้าพบ 
1:30 PM  - 3:30 PM ประชุมคณะกรรมการ ม.๔๑  
10/29/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมเชิงวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๓ 
9:00 AM  - 10:00 AM เปิดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ 
1:00 PM  - 3:00 PM ประชุมอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัด 
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง 
10/30/2019
9:00 AM  - 12:00 PM กรรมการสอบนักวิชาการ 
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุมอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัดเพื่อเตรียมการจัดกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห 
10:30 AM  - 12:00 PM ประชุมคัดเลือกระดับเชี่ยวชาญ ณ ห้อง สสจ. 
1:00 PM  - 2:00 PM ประธานเปิด Chinic กัญชา  
10/31/2019
9:00 AM  - 2:00 PM ประชุม CFO เขตสุขภาพที่ ๑ ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ จ.เชียงใหม่ 
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง 
11/1/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ณ โรงพยาบาลวังเหนือ 
1:30 PM  - 3:30 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง 
11/2/2019
  
  

Powered by VCalendar.