ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, November 3, 2019 - November 9, 2019
11/3/2019
  
11/4/2019
  
11/5/2019
10:00 AM  - 12:00 PM เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหน่วยบริการศูนย์ฟอกไตเทียมร่วมกันระดับเขตสุขภาพที่ ๑  
11:00 AM  - 11:30 AM คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง ขอเข้าพบ 
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมคัดเลือกระดับชำนาญการพิเศษ ณ ห้อง สสจ  
11/6/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ เชียงใหม่  
11/7/2019
8:30 AM  - 4:30 PM เป็นประธานเปิดการประชุมกระบวนการวิเคราะห์งานเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE จัง 
1:00 PM  - 3:00 PM ประชุมโครงการ" สุขภาพดีใต้ร่มรพะบารมี" ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลำปาง 
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 
11/8/2019
1:00 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 
1:00 PM  - 4:30 PM ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
11/9/2019
  
  

Powered by VCalendar.