ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
February, 2020
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

รายสัปดาห์, November 10, 2019 - November 16, 2019
11/10/2019
  
11/11/2019
4:00 PM  - 4:30 PM แพทย์หญิงดุสิตา ขอเข้าพบ 
11/12/2019
10:00 AM  - 10:10 AM บริษัทภัสธราวดี ขายรถพยาบาล ขอพบ  
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 
11/13/2019
9:00 AM  - 9:30 AM เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๒ 
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมเขตสุขภาพเพื่อพัฒนางานยุทธศาสตร์กระทรวง กำลังคนและการเงินการคลัง 
11/14/2019
9:00 AM  - 9:20 AM กล่าวรายงานในกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ 
9:00 AM  - 4:00 PM เป็นตัวแทนหน่วยงานและเครื่อข่ายที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 
11/15/2019
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 
11/16/2019
  
  

Powered by VCalendar.