ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
December, 2019
S M T W T F S  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

รายสัปดาห์, November 17, 2019 - November 23, 2019
11/17/2019
  
11/18/2019
9:00 AM  - 9:30 AM เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยฯ 
4:00 PM  - 4:30 PM ตัวแทนบริษัทคิวคิว ประเทศไทยจำกัด ขอเข้าพบ 
11/19/2019
7:00 AM  - 9:00 AM ประชุมสภากาแฟ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 
9:00 AM  - 9:30 AM ผู้จัดการ MRI ขอเข้าพบ  
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 
11/20/2019
8:00 AM  - 10:00 AM เป็นประธานพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ๒๐ ปี และปลูกผังค่ 
11/21/2019
8:30 AM  - 4:00 PM ศึกษาดูงานการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง Objectives and key results 
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 
11/22/2019
9:00 AM  - 9:30 AM เจ้าหน้าที่รพ.แม่พริก ขอเข้าพบ  
9:00 AM  - 4:00 PM เข้าร่วมประชุมมหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 
11/23/2019
  
  

Powered by VCalendar.