ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
April, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

รายสัปดาห์, November 24, 2019 - November 30, 2019
11/24/2019
  
11/25/2019
9:00 AM  - 9:30 AM เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ฯลฯ 
11/26/2019
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุม กำหนดขอบเขตการดำเนินงานระบบสารสนเทศองค์กร(เขตสุขที่ ๑) 
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 
3:00 PM  - 4:30 PM เป็นประธานเปิดกิจกรรม คริก ออฟ ลดหวาน มันเค็ม ณ ตลาดสนามบินลำปาง 
11/27/2019
9:00 AM  - 12:00 PM ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น ๒ (ครัวสวนดุสิต)ม.สวนดุสิต จ. 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุม สปสช.สัญจร ณ โรงแรมเวียงลคอร 
11/28/2019
9:00 AM  - 4:30 PM ประชุม สปสช.สัญจร ณ โรงแรมเวียงลคอร 
1:00 PM  - 4:30 PM เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนแม่บท TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง  
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 
3:00 PM  - 3:30 PM ตัวแทนบริษัทประพัสศรณ์ ขอเข้าพบ ณ ห้องสสจ. 
11/29/2019
10:30 AM  - 11:00 AM ผู้จัดการธนาคารอิสลาม ขอเข้าพบ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
1:30 PM  - 3:00 PM ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 
6:00 PM  - 9:30 PM ร่วงานเลี้ยงประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ณ มิวเซี่ยมลำปาง 
11/30/2019
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จ.ลำปาง 
  

Powered by VCalendar.