ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, December 15, 2019 - December 21, 2019
12/15/2019
8:00 AM  - 5:00 PM เข้าร่วมกิจกรรม TO ME NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 
12/16/2019
7:00 AM  - 9:00 AM ประชุมสภากาแฟ ณห้องฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศฯลฯ 
12/17/2019
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศฯลฯ 
1:00 PM  - 4:30 PM ประชุม สปสช.สัญจร ณ โรงแรมลำพูนวิว จ.ลำพูน 
12/18/2019
9:00 AM  - 4:30 PM ประชุม สปสช.สัญจร ณ โรงแรมลำพูนวิว 
1:00 PM  - 10:00 PM ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ พศ.๒๕๖๓ เขตสุขภาพที่ ๑ 
12/19/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขฯ 
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ พศ.๒๕๖๓ เขตสุขภาพที่ ๑ 
12/20/2019
8:30 AM  - 9:00 AM ร่วมประชุมคณะกรรมการเรื่องกัญชาทางการแพทย์ 
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาและวางแนวทางการพัฒนาเพื่อการยกระดับสุขศาลาพระราชทาน จ.น่าน 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปี ๒๕๖๑ 
12/21/2019
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาและวางแนวทางการพัฒนาเพื่อการยกระดับสุขศาลาพระราชทาน 
  

Powered by VCalendar.