ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, December 22, 2019 - December 28, 2019
12/22/2019
  
12/23/2019
8:00 AM  - 4:00 PM ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
12/24/2019
9:00 AM  - 9:30 AM เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายและดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
9:00 AM  - 9:30 AM เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายระดับอำเภอและจนท.รพ.สต.ในการกำจัดแหล่งแพร่เชื้อ 
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัดและดับเขตสุขภาพ ประจำปี๒๕๖๓  
1:30 PM  - 1:40 PM ตัวแทนบริษัทเมดดิทอบจำกัด ขอเข้าพบ คุณ นอต(0635895492) 
1:40 PM  - 2:00 PM ตัวแทนบริษัทแคทเทเลคอม ขออนุญาตเข้าพบ 
12/25/2019
9:30 AM  - 12:00 PM ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 
1:00 PM  - 1:30 PM บีบกับรองผู้ว่า เรื่อง TO BE NUMBER ONE ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง 
1:00 PM  - 2:00 PM คัดเลือกนายแพทย์เชี่ยวชาญ 
2:00 PM  - 3:00 PM ประชุมกรรมการสื่อสาร ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สสจ. 
12/26/2019
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุม TO BE NUMBER ONE ศาลากลาง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
1:00 PM  - 3:00 PM ประชุมเตรียมการ โครงการ สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี  
1:00 PM  - 4:00 PM ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ณ ห้องประชุมรพ.เกาคา 
3:00 PM  - 3:20 PM ทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 ขอเข้าพบ  
3:30 PM  - 3:40 PM ตัวแทนบริษัท RX ขอเข้าพบ  
12/27/2019
11:00 AM  - 11:20 AM ผอ.โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีขอเข้าพบ ณ ห้องสสจ. เวลา ๑๑.๐๐ น.  
12/28/2019
9:00 AM  - 12:00 PM ออกเยี่ยมหน่วยบริการและด่านชุมชน รพ.ลำปาง รพ.แม่เมาะ รพ ห้างฉัตร 
  

Powered by VCalendar.