ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
July, 2020
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, January 12, 2020 - January 18, 2020
1/12/2020
  
1/13/2020
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมผู้เยี่ยมประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด 
11:00 AM  - 11:30 AM รพ.มะเร็งลำปาง ขอเข้าพบ  
4:30 PM  - 4:45 PM แพทย์หญิงดุสิตา ขอเข้าพบ 
1/14/2020
8:30 AM  - 9:30 AM ร่วมพิธีเปิดโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา อ.เมือง จ.ลำปาง 
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ณศูนย์ฝึกลูกช้าง รพ.ห้างฉัตร วันที่ ๓๐ มกราคม๒๕๖๓ 
9:00 AM  - 4:30 PM ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร PMQA 
1:30 PM  - 2:30 PM มูลนิธิเอ็มพลัส ขอคำปรึกษาการดำเนินงาน RRTTR ณ ห้องสสจ. 
2:30 PM  - 2:45 PM บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ขอเข้าพบ  
1/15/2020
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมกลางเดือน/ITA ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สสจ.ลำปาง 
9:00 AM  - 4:00 PM ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
1/16/2020
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำระดับศูนย์อนามัย ณรร.ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ 
1/17/2020
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมคณะกรรมการ สว. จังหวัดเชียงใหม่ 
1/18/2020
  
  

Powered by VCalendar.