ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
July, 2020
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, January 19, 2020 - January 25, 2020
1/19/2020
  
1/20/2020
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เชียงใหม่ 
1/21/2020
7:00 AM  - 9:00 AM ประชุมสภากาแฟ ณ โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง 
11:30 AM  - 12:00 PM ตัวแทนบริษัทเทคเอดขอเข้าพบ 
1:00 PM  - 4:00 PM ร่วมประชุม OKRs วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
1/22/2020
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๑ ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ณ สสจ.จ.เชียงราย 
10:30 AM  - 12:00 PM ถ่ายรูปร่วมกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ ๑๗ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 
1/23/2020
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๑ ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ สสจ. จ.เชียงราย 
1/24/2020
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุมคณะกรรมการบริหาร ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง 
1:30 PM  - 2:00 PM ตัวแทนบริษัทประภัสสร ขอเข้าพบ  
2:00 PM  - 3:00 PM ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง 
1/25/2020
  
  

Powered by VCalendar.