ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
May, 2020
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

รายสัปดาห์, January 26, 2020 - February 1, 2020
1/26/2020
  
1/27/2020
8:00 AM  - 4:30 PM ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
9:00 AM  - 4:30 PM เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังข้อคิดเห็นและสื่อสารทำความเข้าใจฯ รพ.สต.ติดดาว จังห 
1/28/2020
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ ๑ จ.เชียงใหม่ 
1:00 PM  - 3:00 PM ประชุมคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ มค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องสสจ.ลำปาง 
1/29/2020
5:00 AM  - 12:00 PM เฝ้าฯ รับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
1:00 PM  - 4:00 PM ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ณศูนย์ฝึกลูกช้าง รพ.ห้างฉัตร วันที่ ๓๐ มกราคม๒๕๖๓ 
1/30/2020
9:00 AM  - 4:00 PM ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ณศูนย์ฝึกลูกช้าง รพ.ห้างฉัตร 
1/31/2020
9:00 AM  - 9:30 AM เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม ๕ ส. จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ  
9:00 AM  - 9:30 AM เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์จากเชื้อไวรัสโคโรนา 
1:00 PM  - 1:30 PM ผู้อำนวยการ MRI ขอพบท่าน สสจ. 
2:00 PM  - 2:10 PM เจ้าหน้าที่ รพ.เสริมงาม ขอเข้าพบ 
2:10 PM  - 2:20 PM เจ้าหน้าที่พยาบาลรพ.งาว ขอเข้าพบ ณ สสจ.ลำปาง 
2/1/2020
  
  

Powered by VCalendar.