ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
July, 2020
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, February 23, 2020 - February 29, 2020
2/23/2020
8:30 AM  - 12:00 PM เป็นประธานเปิดป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอื้อม 
2/24/2020
8:00 AM  - 12:00 PM ร่วมกิจกรรมจืตอาสาทำความสะอาดรถโดยสารสาธารณะป้องกันโรค COVID-19(และจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันระลึกพระบ) 
8:30 AM  - 9:00 AM เป็นประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพการเขียนแบบประเมินตนเอง(HA)จังหวัดลำปาง 
9:15 AM  - 9:45 AM เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) 
9:30 AM  - 3:00 PM เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศฯ 
1:15 PM  - 1:25 PM ตัวแทนบริษัทเทคเอช คุณชิ้ว 0817026630 
2/25/2020
9:00 AM  - 9:30 AM เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
2:00 PM  - 2:30 PM ผจก.MRI ขอเข้าพบท่าน 
2/26/2020
9:00 AM  - 4:00 PM ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขตสุขภาพที่ ๑ ณ จังหวัดพะเ 
2/27/2020
9:00 AM  - 4:00 PM ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขตสุขภาพที่ ๑ วันที่ ๒๖-๒๗ กพ.๒๕๖๓ ณ จังหวัดพ 
9:30 AM  - 12:00 PM ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
9:30 AM  - 12:00 PM ประชุมประสานงานและกำหนดการปฏิบัติงานโครงการเครื่องช่วยฟังสภากาชาดไทยเพื่อผู้ด้อยโอกาส 
2/28/2020
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุมคัดเลือกแพทย์เพื่อเข้าโครงการฯพร้อมกันทุกจังหวัดผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference 
1:00 PM  - 1:20 PM ตัวแทนบริษัทเคเปอร์พอเม้น ขอเข้าพบ  
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการ ผู้ประกันตน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
2/29/2020
  
  

Powered by VCalendar.