ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
June, 2020
S M T W T F S  
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

รายสัปดาห์, April 19, 2020 - April 25, 2020
4/19/2020
12:30 AM  - 2:00 PM ร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาทันตแพทย์รังสรรค์ ณ บ้านผึ้ง อำเภอเกาะคา 
4/20/2020
9:00 AM  - 12:00 PM พบปะน้องพยาบาลโรงพยาบาลเสริมงามที่เข้าอบรมโรคไวรัส โควิด-19 ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สสจ.ลำปาง 
1:30 PM  - 1:45 PM ตัวแทนบริษัทเทคเอด ขอเข้าพบ คุณภัท ณ ห้องชั้น๒ สสจ.ลำปาง 
2:00 PM  - 2:20 PM ตัวแทนบริษัทอีพอแอล ขอเข้าพบ ณ ห้องชั้น ๒ สสจ.ลำปาง  
4/21/2020
1:00 PM  - 4:00 PM ประชุมคณะกรรมการ โรคไวรัสโควิด ๑๙ ณ ศาลากลางกลางจังหวัดลำปาง 
4/22/2020
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุมร่วมทางไกลโควิด-19 เขตสุขภาพที 1ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น3(Video Conferen) สสจ.ลำปาง 
1:30 PM  - 1:50 PM คุณเอตัวแทนตลาดการค้าในเมืองลำปาง ขอเข้าพบ 
2:00 PM  - 4:00 PM ซ้อมการประชุมการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ ๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สสจ.ลำปาง 
4/23/2020
8:30 AM  - 4:30 PM สรุปตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ เขตสุขภาพที่ ๑  
10:00 AM  - 10:20 AM ตัวแทนบริษัทโกโบ้เฮี้ยวตี้แคร์ จำกัด ขอเข้าพบ ณ ชั้น ๒ สสจ.ลำปาง 
11:00 AM  - 11:30 AM รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง 
4/24/2020
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุมคณะกรรมการ โรคไวรัสโควิด ๑๙ ณ ศาลากลางกลางจังหวัดลำปาง 
4/25/2020
  
  

Powered by VCalendar.