ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
July, 2020
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, April 26, 2020 - May 2, 2020
4/26/2020
  
4/27/2020
8:30 AM  - 2:30 PM ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัดสสจ.ลำปาง ปี๒๕๖๓ 
4/28/2020
10:00 AM  - 10:20 AM ตัวแทนบริษัทคอนเนคไดเอด คุณแตง ขอเข้าพบ 
10:20 AM  - 10:40 AM สถานีวิทยุกระจายเสียง สวท.ลำปาง ขอเข้าสัมภาษณ์ ณ ชั้น ๒ สสจ.ลำปาง 
1:00 PM  - 4:00 PM ประชุมคณะกรรมการ โรคไวรัสโควิด ๑๙ ณ ศาลากลางกลางจังหวัดลำปาง 
4/29/2020
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุมระบบทางไกล EOC เขตสุขภาพที่ ๑ 
1:00 PM  - 4:00 PM ประชุมระบบทางไกล EOC จังหวัดลำปาง 
4/30/2020
10:30 AM  - 11:30 AM ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรศูนย์โควิดจังหวัดลำปาง 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมฯผ่านระบบ web EX เรื่องการบริหารจัดการผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
5/1/2020
9:00 AM  - 10:00 AM เป็นประธานรับรายงานตัว ลูกจ้างชั่วคราวสายงานนักเรียนทุน 
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุมคณะกรรมการ โรคไวรัสโควิด ๑๙ ณ ศาลากลางกลางจังหวัดลำปาง 
11:00 AM  - 11:30 AM ให้สัมภาษณ์สื่อวิทยุ สวท.ลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สสจ.ลำปาง 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมหาแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในระยาว ด้วยระบบทางไกลผ่านจอ VTC 
5/2/2020
  
  

Powered by VCalendar.