ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
July, 2020
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, May 3, 2020 - May 9, 2020
5/3/2020
  
5/4/2020
  
5/5/2020
1:00 PM  - 4:00 PM ประชุมคณะกรรมการ โรคไวรัสโควิด ๑๙ ณ ศาลากลางกลางจังหวัดลำปาง 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมวิชาการคณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารรสุขระดับจังหวัด 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุม VDO conferenceเพื่อหารือเพื่อเตรียมการจัดสรรเงิน UC ตัวแทนกลุ่มงานประกัน 
5/6/2020
  
5/7/2020
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สสจ.ลำปาง 
5/8/2020
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมเตรียมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปี ๒๕๖๓ เขตสุขภาพที่ ๑ รอบที่ ๒  
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุมคณะกรรมการ โรคไวรัสโควิด ๑๙ ณ ศาลากลางกลางจังหวัดลำปาง 
11:00 AM  - 11:30 AM รับมอบจักรยานยนต์ 
5/9/2020
  
  

Powered by VCalendar.