ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
July, 2020
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, May 10, 2020 - May 16, 2020
5/10/2020
  
5/11/2020
12:00 AM  - 12:00 AM วันพืชมงคล หยุดราชการ 
5/12/2020
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนโรคเรื้อนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประขุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ 
1:00 PM  - 4:00 PM ประชุมคณะกรรมการ โรคไวรัสโควิด ๑๙ ณ ศาลากลางกลางจังหวัดลำปาง 
5/13/2020
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุม Conference ชี่แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ค้นหาโรคติดเชื้อโคโรนา2019 ฯลฯ วันที่ ๑๓ พค๖๓ 
5/14/2020
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๑ ชั้น ๓ สสจ.ลำปาง  
1:30 PM  - 2:00 PM หอการค้ามอบอุปกรณ์การแพทย์ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ณ ลานชั้น ๑ สสจ.ลำปาง เวลา ๑๓.๐๐ น.  
5/15/2020
  
5/16/2020
  
  

Powered by VCalendar.